Rabu, 19 Jun 2019

MUSTAHIL BOBOIMUSTAHIL BOBOI
Boboiboy selamat 
Azmin tak selamat dah.
 Kautim Boboiboy bakal TPM 
dan PM ke 9. Hahahahahahahaha. 
on 
BOBOI TAK LAYAK
Publish | Delete | Spam
Anonymous
on 18/06/19

K-------

Tiada ulasan: