Jumaat, 29 Mei 2020

MADEY - TER KINI TER NOW TER HOTT


BERITA DARI

NOKIA

GRANDPA SHOWING THE WORLD
 HOW TO FIGHT. 
HE WENT TO BERSATU OFFICE 
AND SAT IN HS OFFICE. 
WAITING TO BE SACKED.
 BALLS OF TITANIUM.

TERJEMAHAN

Atuk tunjukkan  pada dunia
 bagaimana nak bangun melawan. 
Atuk pergi ke pejabat Bersatu
 dan Atuk duduk dalam pejabat. 
Menunggu untuk dipecat. 
Biji telor dari Titanium.


TATANIUM
Titanium metal is a very durable metal for engineering applications because this metal is corrosion-resistant and also this metal is very strong and very light. It is 40% lighter than steel but as strong as high-strength steel. So titanium finds applications in things like aerospace


TERJEMAHAN
Logam titanium adalah logam yang sangat tahan lama untuk aplikasi kejuruteraan kerana logam ini tahan kakisan dan juga logam ini sangat kuat dan sangat ringan. Ia 40% lebih ringan daripada keluli tetapi sama kuatnya dengan keluli berkekuatan tinggi. Oleh itu, titanium menemui aplikasi dalam bidang seperti aeroangkasa


Tiada ulasan: