Rabu, 25 November 2020

WALAH HI SAYA TAK KENAL DATUK OMEGA

 

 WALLAH HI

SAYA TAK KENAL

DATUK OMEGA

Unknown commented on 

"DATUK OMEGA"

Terlalu benci Anwar, Hishamuddin Rais,

 nampak makin bingai


Unknown commented on

 "DATUK OMEGA"

Manusia yang suka membuka aib orangUnknown commented on 

"DATUK OMEGA"

BOSANNNNNNNNNNNNN....surat kabar lama....surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama....surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama....surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama....surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama....surat kabar lama...surat kabar lama...surat kabar lama

Tiada ulasan: