Khamis, 29 Oktober 2015

WANITA OH WANITA


Mensejahtera Wanita?
 Bagai Melepas Batuk di Tangga

            Belanjawan Negara 2016 hanya menyebut dalam Keutamaan Ketiga - Dalam Mempersiaga Modal Insan:
“Kerajaan terus komited dengan hasrat untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita di peringkat membuat keputusan dalam sektor awam dan swasta. Ini termasuklah di peringkat Lembaga Pengarah; dan Kerajaan akan sentiasa memantau pencapaian dasar ini.”

Tidak dinyatakan peruntukan belanjawan untuk perkara itu.

            Kerajaan yang memerintah dan yang bakal memerintah di masa depan perlulah mempamerkan segala keseriusan dalam mensejahterakan wanita Malaysia.   Usah risau, kerana wanita Malaysia dengan mudah boleh menilainya.

Di antara perkara-perkara yang boleh dilaksanakan bagi memperlihatkan keseriusan itu ialah dengan mengambil cadangan-cadangan dari laporan UNWomen, Progress of the World’s Women 2015-2016, iaitu pertama mencipta lebih pekerjaan untuk wanita bagi meningkatkan status ekonomi mereka terutamanya bagi wanita ibu tunggal dan wanita-wanita yang memerlukannya.   Ia perlu dikhususi dalam belanjawan. 

 Kedua, jaminan keselamatan kewangan sepanjang hayat wanita juga mesti diutamakan dan jelas mekanisme.

Ketiga, kerajaan yang prihatin wajar melabur dalam perkhidmatan sosial yang gender responsif. 

Keempat, memaksimumkan sumber untuk mencapai kesaksamaan substantif. 

 Kelima, memberi sokongan padu kepada organisasi wanita dalam menuntut keadilan dan membentuk agenda polisi di semua peringkat penbuatan dasar. 

 Keenam, mengurangkan pengasingan pekerjaan (occupational seggregation) dan jurang pendapatan gender(gender pay gap). 

 Ketujuh, mengiktiraf, mengurangkan dan mengagih semula kerja penjagaan yang tidak berganjaran(unpaid care) dan tugasan rumahtangga(domestik work),

 Kelapan, menyediakan environmen yang sesuai utuk merealisasikan hak-hak wanita.  

 Kesembilan, menggunakan standard yang diperakui, hak keinsanan atau maqasid syariah untuk mengolah polisi dan sebagai pemangkin atau pendorong perubahan. 

  Kesepuluh, menjana data dan maklumat sebagai bukti untuk membuat penilaian tentang kemajuan status dan hak ekonomi dan sosial wanita.

            Dengan hampir 70% ibu tunggal masih tidak terbela, kesukaran wanita mendapat keadilan dengan mudah di mahkamah-mahkamah syariah dan sivil, keadaan kos rawatan yang tinggi untuk mencapai tahap kesihatan yang terbaik, perhambaan wanita dalam politik yang masih berlaku, serta sistem sokongan yang masih lemah bagi ibu-ibu yang bekerja yang mempunyai anak, kes-kes keganasan terhadap wanita yang masih tidak reda, diskriminasi terhadap wanita pekerja yang mengandung yang masih berlaku, hak wanita orang Asal yang belum terpenuhi dan suara-suara wanita yang masih tidak diketengahkan secara sedar dan wujud keyakinan ia boleh dibudayakan – kesemua itu dan yang lainnya - belanjawan negara 2016 telah gagal merujukinya secara spesifik dan mengolah usaha-usaha mengatasinya secara khusus dan memberi peruntukan-peruntukan yang munasabah.

YB Rodziah Ismail
Pengasas-Pemimpin
Pertubuhan Inisiatif Pemberdayaan Wanita
(WE Initiative)


------------

Tiada ulasan: