Selasa, 12 Mei 2020

BERITA DARI NOKIA
BERITA NOKIA 

MASYARAKAT PERLU MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB SOSIAL 
MEMPUNYAI KAWALAN 
KENDIRI DAN AMALKAN 
NORMAL BARU 
UNTUK BERSAMA-SAMA
 PUTUSKAN 
RANTAIAN JANGKITAN
 COVID-19

MAJLIS 
KESELAMATAN NEGARA

NI SENTI

Tiada ulasan: