Ketua Setiausaha Negara, Ali Hamsa berkata, laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah mendapati tiada pengeluaran kad pengenalan kepada pendatang asing dibuat demi kepentingan politik khususnya atas nama ‘Projek IC’.