.

Jumaat, 11 Mac 2011

KESAH ANAK PEROGOL
INI MUKANYA
KEMPEN BUDI BAHASA, NILAI MURNI DIRANCAKKAN SEMULA - meloya

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan mahu kempen budi bahasa dan kempen nilai-nilai murni dirancakkan semula.

Rais Yatim berkata, budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah elemen penting dalam usaha kerajaan untuk menjayakan gagasan satu Malaysia.

Dia berkata, kementerian akan mengatur beberapa program dan kegiatan berkaitan kempen itu untuk dilaksanakan di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi awam serta swasta di seluruh negara.

Menurut Rais, masih ramai anak sekolah serta petugas di kaunter umum belum membiasakan diri menggunakan kata-kata mudah seperti ucapan terima kasih atau ucapan selamat.

"Kaunter-kaunter seperti di pejabat pos, pejabat tanah, imigresen dan kastam, kita perlu mempunyai satu perlambangan budi dan nilai murni yang harus kita amalkan bersama,” katanya.

KAH KAH KAH
KAH KAH KAH
KAH KAH KAH…


woit…BERBUDI DAN BERBAHASA MEMANG BAIK… kah kah kah..

kah kah kah…..TAPI JANGAN CAKAP SAJA…TAPI TAK AMALKAN… kah kah kah..

kah kah kah… ANAK SENDIRI SUDAH ENTOT ENTOT LARI…. kah kah kah..

kah kah kah…BADAN SENDIRI JANGAN ROGOL AMAH …. kah kah kah..

kah kah kah..JANGAN ROGOL LEMBU… kah kah kah


tak caya sila baca bawah ini:


ANAK RAIS KENA SAMAN DENGAN BINI

KUALA LUMPUR - Mahkamah Rendah Syariah di sini semalam memerintahkan supaya surat saman permohonan fasakh yang difailkan Riza Ainurin Ramlan diserahkan kepada suaminya sebelum 19 September ini.

Hakim Syarie, Mohd. Yunos Mohamad Zin memutuskan demikian bagi membolehkan kedua-dua belah hadir bagi sebutan semula kes itu pada tarikh tersebut.

Riza Ainurin, 24, yang kini sedang hamil lapan bulan telah memfailkan permohonan fasakh terhadap suaminya, anak kepada Rais Yatim, Dino Rais pada 15 Ogos lalu.

Terdahulu, peguam Syarie, Roslizam Rahim yang mewakili plaintif memohon supaya mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes berkenaan.

Ini kerana, pihaknya sebelum ini telah menghantar dua surat saman kepada defendan (Dino) pada 28 dan 29 Ogos lalu namun gagal diserahkan kerana perunding teknologi maklumat itu telah bertukar alamat.

Dino merupakan anak kedua daripada empat adik beradik telah melangsungkan perkahwinan dengan Riza Ainurin pada 10 November 2007 dan kini sedang menantikan anak sulung mereka.

PERBICARAAN KES CERAI ANAK RAIS YATIM - arkib bernama

Rabu Januari 14, 2009

KUALA LUMPUR: Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini menetapkan 3 dan 4 Februari ini sebagai tarikh perbicaraan pengesahan lafaz cerai Dino Rais, 30, anak Rais Yatim terhadap isterinya, Riza Ainurin Ramlan, 24.Hakim Syarie Mohd Yunos Mohamad Zin menetapkan tarikh itu bagi mendengar keterangan daripada saksi kedua-kedua pihak.

Sebelum itu, Dino yang tidak diwakili peguam, memberitahu mahkamah bahawa dia telah melafazkan cerai terhadap Riza Ainurin sebanyak dua kali iaitu pada 12 Nov dan 25 November 2008, di rumah bapa saudara Riza Ainurin.

Katanya kali pertama ia diungkapkan secara lisan manakala kali kedua melalui SMS.Riza Ainurin, yang diwakili peguam syarie Roslizam Rahim, berkata dia tidak mendengar lafaz cerai kali pertama suaminya itu tetapi mengakui menerima SMS cerai pada 25 November.

Dino, seorang perunding teknologi maklumat berkahwin dengan Riza Ainurin pada 10 Nov 2007 dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki. BERNAMA

nota:
ini kes entot entot lari
sehingga keluar waran
tak datang mahkamah

ada berbudi bahasa ke
kalau sudah entot terus lari
?


KES NAK RAIS YATIM MENIPU LAGI MALAY MAIL

The Civil High Court here this morning was the setting for a case involving a telecommunications company, where the son of a minister in charge of the industry, was mentioned.

Dino Rais, son of Information, Communications and Culture Minister Rais Yatim, was named in an affidavit filed by businessman Abdul Razak Mohd Nor and Nor Aishah Harun against respondents Magic Telecom Sdn Bhd, Sejahtera Saluran Sdn Bhd and Looh Siong Chee.

The affidavit had stated that in January this year, Looh, a shareholder and director with Magic Telecom, had proposed to Abdul Razak that Dino be given a five per cent shareholding in Magic Telecom to ease the obtaining of the spectrum approval and other necessary licences.

The affidavit also stated that they both allowed the involvement of Dino to assist other employees in Magic Telecom from Jan to July.

In the petition filed, Abdul Razak and Aishah had enclosed a copy of the EGM dated Oct 11, signed by Looh.

Abdul Razak, in the petition, also stated he believed the EGM was being called with ill-intentions.

He said despite him giving a notice on Oct 4 to Looh and the other directors of Sejahtera to refrain from requisiting any EGM because Sejahtera was not a valid shareholder of Magic Telecom but just a temporary loan borrower, he did not get a reply from Looh.

Abdul Razak said he believed Looh's action to call for the EGM was to extend his intention to take over Magic Telecom via Sejahtera.

An originating petition was filed by Numix Engineering Sdn Bhd, Abdul Razak and Aishah against respondents Magic Telecom, Sejahtera Saluran and Looh on Oct 8.

The prayers in the petition included an injuction restraining or preventing Sejahtera Saluran and Looh from exercising any powers and rights as directors or shareholders of Magic Telecom and also to declare the additional issuance of RM4 million, which was allotted on July 21, 2010 as ordinary shares in Magic Telecom as null and void.

He also pleaded for an order of rectification of the share register of Magic Telecom to delete the shareholdings of Sejahtera Saluran of RM4m shares in Magic Telecom.

He is also claiming for an order of damages against Sejahtera Saluran and Looh or in alternative, an order to buy out Magic Telecoms shareholdings at a fair value to be determined by the court.

He is also seeking an order that the petitioners buy out at the total of RM350,350 shares of Looh at a fair value to be determined by the court.

In the alternative, an order to wind up Magic Telecom under the provisions of the Companies Act 1965 and that the official receiver be appointed as liquidator.

The injunction hearing of the petition will be heard on Nov 18.

In an SMS response to The Malay Mail this morning regarding the mention of his name in the afidavit Dino said: "I don't have anything to do with Razak. I was merely invited by Desmond (Looh) to advise him in terms of Malay write up and Malay social ethic since his Bahasa vocabulary is not that generous.

"Furthermore his partner (Abdul Razak) is Malay and I was only giving personal views regarding simple matters. I never touched on business dealings and I've never owned a telecommunications company as mentioned lately.

"Perhaps Razak is not happy with certain things hence he is claiming 'names' as a stepping stone to wrestle things his way."

nota:
orang melayu melihat bulu ayam
lalu dengan bijak membuat pepatah:

bapa burek anaknya rintik

orang melayu hari ini bila melihat rais yatim
terus membuat pepatah baru:

bapa rogol amah
anak rogol satu rumah
kah kah kah

8 ulasan:

tenangsudey berkata...

Mari Ubati hati, Jangan biarkan hati mati, Tak pandai baca al quran, tak paham maksud ayat quran? di sini jawapannya

Tanpa Nama berkata...

Sivil Mahkamah Tinggi di sini pagi ini adalah tatacara untuk kes yang melibatkan syarikat telekomunikasi, di mana anak seorang menteri yang bertanggung jawab atas industri, disebutkan.

Dino Rais, bin Maklumat, Komunikasi dan Menteri Kebudayaan Rais Yatim, dinamakan dalam surat pernyataan yang diajukan oleh pengusaha Abdul Razak Mohd Nor dan Nor Aishah Harun terhadap responden Magic Telecom Sdn Bhd, Sejahtera Saluran Sdn Bhd dan Looh Chee Siong.

surat sumpah telah menyatakan bahawa pada bulan Januari tahun ini, Looh, pemegang saham dan pengarah dengan Magic Telecom, telah mencadangkan untuk Abdul Razak bahawa Dino diberi lima pada saham peratus dalam Magic Telecom untuk mempermudah mendapatkan kelulusan spektrum dan lesen yang diperlukan yang lain.

affidavit tersebut juga menyatakan bahawa mereka berdua membolehkan penglibatan Dino untuk membantu pekerja lain dalam Magic Telecom dari Januari-Julai.

Dalam permohonan yang diajukan, Abdul Razak dan Aishah telah tertutup salinan RUPSLB tarikh 11 Okt ditandatangani oleh Looh.

Abdul Razak, dalam permohonan, juga menyatakan ia percaya RUPSLB sedang disebut dengan niat buruk.

Dia mengatakan walaupun dia memberikan notis on Oct 4 untuk Looh dan pengarah yang lain Sejahtera untuk menahan diri dari setiap requisiting Sejahtera RUPSLB kerana bukan pemegang saham yang sah Sihir Telecom tetapi hanya peminjam pinjaman sementara, ia tidak mendapatkan balasan dari Looh.

Abdul Razak berkata dia yakin tindakan Looh untuk panggilan untuk RUPSLB adalah untuk memanjangkan niatnya untuk mengambil alih Magic Telecom melalui Sejahtera.

Sebuah permohonan yang berasal diajukan oleh Numix Engineering Sdn Bhd, Abdul Razak dan Aishah terhadap responden Magic Telecom, Sejahtera Saluran dan Looh on Oct 8.

Doa-doa dalam permohonan termasuk injuction suatu menahan atau menghalang Sejahtera Saluran dan Looh dari melaksanakan kuasa dan hak-hak sebagai pengarah atau pemegang saham Magic Telecom dan juga untuk menyatakan penerbitan tambahan RM4 juta, yang diberikan pada tarikh 21 Julai 2010 sebagai saham biasa di Magic Telecom sebagai batal demi hukum.

Ia juga memohon untuk urutan perbaikan dari register saham Magic Telecom untuk menghapuskan pemilikan dari Sejahtera Saluran saham RM4m di Magic Telecom.

Ia juga mendakwa untuk urutan kerosakan terhadap Sejahtera Saluran dan Looh atau alternatif, perintah untuk membeli saham Telecoms Magic dengan nilai wajar yang ditentukan oleh mahkamah.

Ia juga mengusahakan agar para pemohon membeli di total RM350, 350 Looh saham dengan nilai wajar yang ditentukan oleh mahkamah.

Alternatif lain, arahan untuk angin Magic Telecom berdasarkan peruntukan undang-undang Syarikat tahun 1965 dan bahawa penerima rasmi dilantik sebagai likuidator.

Sidang permohonan perintah akan terdengar pada Nov 18,.

Dalam tanggapan SMS ke The Mail Melayu pagi ini mengenai menyebutkan namanya dalam afidavit Dino berkata: "Saya tidak ada hubungannya dengan Razak saya hanya dijemput oleh Desmond (Looh) untuk menasihatinya dalam bahasa Melayu. menulis dan etika sosial kerana kosa kata Bahasa Melayu-Nya tidak ada yang murah hati.

"Selain itu pasangannya (Abdul Razak) adalah bahasa Melayu dan saya hanya memberikan pandangan peribadi mengenai hal-hal sederhana Aku tidak pernah menyentuh urusan perniagaan dan. Aku tidak pernah memiliki sebuah syarikat telekomunikasi seperti yang disebutkan belakangan ini.

"Mungkin Razak tidak senang dengan hal-hal tertentu, maka ia mendakwa 'nama' sebagai batu loncatan untuk menggeluti sesuatu dengan caranya."

google translate

Tanpa Nama berkata...

bapa KAKI BURET..anak JILAT BURET..maknya BURET LOHE(tarak gigit lagi)

Tanpa Nama berkata...

tuan tt,
setuju semua ahli kelurganya suka entot2.itulah keluarga entot mengentot
zyym

Tanpa Nama berkata...

sebab tu seruan kementerian rais tentang budi bahasa nilai murni tak jalan, sebab orang akan lihat semuanya palsu mcm ketam seuruh anak jalan betul....

Tanpa Nama berkata...

Rais Yatim berkata "budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah elemen penting dalam usaha kerajaan untuk menjayakan gagasan satu Malaysia"

Kenyataan seorang perogol, BOLEH PERCAYA KE????

Tanpa Nama berkata...

program yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai2 murni ialah "program entot-entot lari" dan "program menyondol amah"

Tanpa Nama berkata...

tak payah la hendak beria-ia dengan kempen-kempen macam ini.zaman Hang Tuah pun ada.kamu dan rakan-rakan pun sombong dengan rakyat,bila hendak mengundi baru terkial-kial cari rakyat.berbudi dan berbahasakah maknanya tu?

orang memberi kita merasa,
orang berbudi kita berbahasa.